Uansett om jeg skal finne en løsning på en utfordring, eller komme i gang med en tekst, bruker jeg ofte kreative triggere mer eller mindre bevisst. Enten det handler om kommersielle kommuikasjonskonsepter, slogans, underlag til design eller skrive en bok, finnes oftest løsningen i de rette spørsmåla.

Når du står fast, eller sliter med en idé, er det fordi du ikke klare å bryte mønsteret du er fanga i. Du stiller det samme spørsmålet om og om igjen. Trikset er å bryte ut av faste mønstre for å finne nye muligheter.

Med kreative triggere søker du altså ikke nødvendigvis et direkte svar på trigger-spørsmålet, men en ny retning som leder deg til nye uventa innsikter. Du må tørre å utforske. Hva skjer hvis du…

Slik kan du bruke kreative triggere:

 1. Identifiser et problem eller en utfordring, noe du må svare på – skriv en eller flere problemstillinger. Gjerne en hovedproblemstilling med flere underproblemer. Formuler de gjerne som spørsmål. «Hvordan kan jeg løse det faktum at Robert ikke kjente noen i Skjønnsund på det tidspunktet han…». «Jeg vil skrive en novelle om katten, Jungel-Jim, jeg hadde som barn, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne…».
 2. Samle byggeklosser – research og bakgrunnselementer. «Input=output», finn så mye informasjon om problemstillingen du kan. 
 3. Inspirasjon – finnes det liggnende caser/historier/hendelser du kan se på? 
 4. Søk etter ideen/svaret – kreative triggere
 5. Glem det! La problemet hvile – inkubasjon.
 6. Kreative triggere igjen. Du tar ideene fra første runden og bearbeider de en gang til.
 7. Test og utforsk idéene dine. Lag eventuelt flere utkast der du prøver de forskjellige veiene å gå.
 8. Kjør på videre! Eller, om du ikke fant svaret, begynn på punkt 1 igjen.

Her følger et antall spørsmål du kan bruke til å kick-starte din kreativitet. Bruk et par minutter per spørsmål. Kommer du ikke på noe, gå videre til neste, og til neste og til neste igjen. Jeg garanterer at du ikke kommer gjennom lista uten å ha skrevet ned noen potensielle retninger og/eller svar på din utfordring.

OBS! Du kan/vil oppleve at de fleste spørsmålene er irrelevante, og det er sånn det skal være.

94% av ideene du kommer opp med er skrot, men det er de siste 10 du skal jobbe videre med.

Eksempel: En trigger kan være: «kan du finne løsningen på din utfordring eller problemstilling ved å endre sjanger på historien din? Hvordan hadde du løst dette om det var en slapstick-komedie?».
Da kanskje du tenker, «jo, hadde Robert trampa på et bananskall, eller fått en bløtkake i trynet og ramla ned i grøfta rett før han kom til ulykka, hadde jo ikke situasjonen oppstått. Ja, eller han hadde blitt forsinka, og da…».
Finnes det noe der å jobbe videre med? «La oss ta bort bananskalet og kaka, hva hadde skjedd hvis noe gjorde at Robert ble forsinka? At han ikke kunne ha vært på plass ved ulykka. Eller at han ble forsinka og dermed…».

Spørsmålene er triggere som tvinger deg til å tenke nytt. Etterhvert som du blir dreven på dette, vil du oppdage at du stiller deg spørsmålene, disse og egne, uten at du trenger å bruke denne guiden.

Tips: Tving deg selv til å skrive ned minst tre svar per spørsmål, uansett om du vet at det ikke er noe du kommer til å bruke. 

Miksing

 • Hva hvis du blander din utfordring med en annen bok? Hvordan hadde du løst det da?
 • Hvordan hadde din favorittforfatter løst problemet? Ja, eller kanskje en forfatter du  misliker..?
 • Bytt plass og flytt rundt? Kan du endre tidligere hendelser / karakterer i historien din, og skape et annet scenario?
 • Hvordan kan utfordringen blandes og matches med andre ting for å skape en løsning?
 • Kan du kombinere mange ulike elementer for å lage ett? 
 • Kan du ta bort, eller slå sammen deler av historien for å skape en annen situasjon?
 • Hvordan kan situasjonen fortelles annerledes for å lettere komme til en løsning?
 • Kan du endre figurer, personer, steder?
 • Kombinere løsningen/problemet med teknologi eller ting fra naturen?
 • Endre utseende, lukt, form, smak, lyder osv
 • Hva hvis personene i stiuasjonen din aldri hadde møt hverandre før?

Boka The Shining av Stephen King, er inspirert av forfatterens egne opplevelser med alkoholisme og isolasjon, i tillegg til at han ofte satt aleine på hotellrom og skreiv. Filmen går helt andre veier og er bare løst inspirert av boka. «Hvordan kan utfordringen blandes og matches med andre ting for å skape en løsning?», «Kan du kombinere mange ulike elementer for å lage ett?», «Kan du ta bort, eller slå sammen deler av historien for å skape en annen situasjon?»

Provokasjon

 • Hvordan kan utfordringen løses provokativt?
 • Hva har absolutt ingen andre noensinne gjort i din situasjon?
 • Hva skulle ingen våge å si, avbilde, skrive eller uttale i din situasjon?
 • Kan du bryte et tabu, provosere leseren i hvordan du løser problemet?
 • Hvordan kan svaret på utfordringen avbildes for å skape en fryktelig grusom, eller hysterisk morsom effekt?
 • Hvordan kan du provosere og skape skandaler basert på din problemstilling?
 • Hvordan kan du sjokkere i dramatiseringen av svaret på din utfordring?
 • Hva hvis du hadde en pistol mot hodet og fem minutter på deg til å komme på fem forskjellige løsninger?

Uten ord

 • Hvordan kan du svare på problemet uten ord? Tenk på et bilde som gir svaret på problemstillingen din (Når du har funnet bildet, kan du beskrive det).
 • Kunne du ha løst situasjonen med en film, et dikt eller en tegning?

Sammenligninger

 • Hvilke før- og etter situasjon kan peke mot et svar på din problemstilling?
 • Kan du sammenligne din situasjon med noe annet? Kanskje noe som kan vise problemet og/eller løsningen på en overraskende, spennende, tragisk eller morsom måte?
 • Kan du løse din utfordring på samme måte som de gjorde i din favorittfilm/serie/bok etc.
 • Hva i naturen ligner situasjonen din på, eller fungerer på samme måte som?

«The idea for The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy came to Douglas Adams as he was drunkenly stargazing in a field in Innsbruck, Austria in 1971. According to Neil Gaiman, Douglas Adams, who was poor at the time, was hitchhiking from London to Istanbul with a stolen copy of Ken Welsh’s Hitch-hiker’s Guide to Europe. Adams said: “I got frantically depressed in Innsbruck … When the stars came out I thought that someone ought to write a Hitchhiker’s Guide to the Galaxy because it looked a lot more attractive out there than it did around me.»

 

«Kan du sammenligne din situasjon med noe annet? Kanskje noe som kan vise problemet og/eller løsningen på en overraskende, spennende, tragisk eller morsom måte?» / «Hva i naturen ligner situasjonen din på, eller fungerer på samme måte som?»

Overdrive, endre og legge til

 • Om utfordringen din ble multiplisert med 2 eller 1000, hva skulle skje da?
 • Hvordan kan gjentagelser vise problemstillingen på en morsom, rar eller overdrevent måte?
 • Kan du overdrive problemstillingen? At den var mye mindre og ubetydelig, eller større og farligere?
 • Kan du gjøre problemstillingen lengre? Tyngre? Større? Mindre? Tykkere?
 • Kan man legge til en verdi, en person, et sted, en handling
 • Tenk hvis du kunne løse det akkurat som du selv ville, gjøre hva som helst, hva hadde du gjort da?
 • Hva skjer hvis du fjerner problemstillingen? Tenk om situasjonen aldri oppsto, eller du ignorerer den. Hva skjer da?
 • Hvilken redusering (noe du kan ta bort), uansett hvor ekstrem, kan fjerne utfordringen din? Hva kan du klare seg uten?
 • Kan du gjøre forløpet til utfordringen mer kompakt? Mindre? Kortere? Flatere? Lettere?
 • Kan du snu alt på hodet? Altså vri situasjonen ut og inn?
 • Hvordan kan svaret på utfordringen bli avbildet ved å vende noe kjent til ukjent?
 • Snu fordelen til en ulempe? Vise det negative istedenfor det positive, eller tvert om?
 • Hva skjer hvis du reverserer rollene?
 • Kan du endre perspektivet til involverte karakterer?
 • Hva skjer hvis du dropper problemstillingen?
 • Hva skjer hvis du lar svaret på problemstillingen være åpen for leseren å tolke?
 • Om logikk ikke spilte noen rolle?
 • Om det fantes ubegrenset med penger?
 • Hva er det verste som kan skje om leseren ikke forstår situasjonen eller løsningen?
 • Hva er det beste som kan skje om leseren ikke forstår situasjonen eller løsningen?

Utelatelse og antydninger

 • Hva kan erstatte det som skaper din utfordring?
 • Hvem eller hva kan erstattes for å gi svar på utfordringen din?
 • Hvordan kan det uttalte plottet/problemet erstattes med antydninger?
 • Hvordan kan et paradoks eller en motsigelse peke deg mot et svar?

Lek med tiden

 • Hvilken effekt har tid på problemstillingen?
 • Hvordan vil svaret på utfordringen forandre leserens framtid?
 • Kan du intervju involverte karakterer i framtiden, hva sier de om hvordan situasjonen løste seg?
 • Kan du endre dine karakterers fortid, eller framtid?
 • Om du var hovedpersonen din, hvordan ville du løst situasjonen da du var liten, som ungdom eller voksen?
 • Hvordan kan historiske hendelser gjennom tiden assosieres med utfordringen du står foran?
 • Hvilke fremtidsvisjoner og bilder kan gi deg en retning mot svar på din utfordring?

Endre perspektiv

 • Kan du se på problemstillingen din fra synsvinkelen til andre karakterer, skapninger, ting, eller hendelser?
 • Hvordan kan lek med ekstreme close up, eller avstand si noe om problemstillingen? Helikopter- eller makroperspektiv?
 • Om du skulle parodiere løsningen på problemstillingen, hva hadde du gjort da?
 • Hvilke legender, historier, eventyr, filmplott, andre bøker og så videre kan ved endringer i tid, sted, tone gi deg en annen retning?
 • Hvilke stereotyper, klisjeer, oppførsel kan parodieres for å finne en løsning?
 • Om du skulle vri på det for å få leseren din til å le, gråte, smile, får frysninger?
 • Hvilke dagligdagse situasjoner kunne med letthet ha løst din problemstilling?
 • Har du hørt andre historier der dette hadde vært løst på null komma niks?
 • Om du ser situasjonen i en større helhet, utvider rammene, kan du finne nye innganger?
 • Kan du snu på hele situasjonen? Fra positivt til negativt, eller tvert imot?
 • Hvordan kan du endre rammene eller konteksten situasjonen er sett i fra, slik at du kan endre utfallet?

Lek

 • Om allting var en lek, eller et spill, hvordan hadde det løst problemstillingen din?
 • Om det var en gåte, quiz, klipp og lim, brett, tegne, se, høre, lytte…
 • Hvordan hadde du løst det om teksten din var et brettspill, optiske illusjon eller annet?
 • Hvilke idiomer eller verbale metaforer kan tolkes bokstavelig?

Historiefortelling?

 • Hvilken provokativ historie, fiksjon eller fra virkeligheten, kan sammelignes med eller slås sammen med din situasjon?
 • Hva hvis en superhelt, eller noen med overnaturlige evner hadde kommet for å løse situasjonen?

Død Snø fra 2009, blander klassisk kameratgjeng på hyttetur med nazister fra andre verdenskrig. «Hvilken provokativ historie, fiksjon eller fra virkeligheten, kan sammelignes med eller slås sammen med din situasjon?»

Bytt sjanger

Hvis situasjonen din oppsto i en annen sjanger, hvordan hadde den blitt løst da?

 • Skrekk?
 • Thriller?
 • Eventyr?
 • Slapstick?
 • Action?
 • Komedie?
 • Kjærlighetsdrama?
 • Drama?
 • Såpeopera?
 • Dokumentar?
 • Nyheter?
 • TV-serie?
 • Talkshow?

Husker du? From dusk til dawn, en klassisk roadmovie som midt i filmen bryter alle konvensjoner og forvandles til en brutal vampyr/splatterfilm? «Hva skjer hvis jeg bytter sjanger til… skrekk?»

Absurd, surrealistisk og bisart

 • Hva er det mest surrealistiske, bisarre eller absurde du kan komme på som vil løse din utfordring?
 • Hvilke absurde, surrealistiske eller bisarre ideer kan problemstillingen assosieres med?
 • Hvilke stiler eller konvensjoner kan du bruke for å skape den mest absurde historien rundt løsningen?
 • Hva er den beste måten å vise løsningen på i en surrealistisk eller fantastisk situasjon?
 • Hva om du blander inn en drøm du husker godt, eller kanskje bare vagt? Hvordan ville situasjonen i drømmen påvirke din utfordring?
 • Tenk på noe du aldri ville gjort, spist, drukket, sagt. Hva om personen(e) i din situasjon gjorde akkurat det.

Alternative områder

 • Kan du flytte problemområdet til et nytt sted?
 • Kan du flytte involverte personer til andre steder?
 • Kan du endre miljøet eller flytte geografisk lokasjon?

Tenk deg en løsning på situasjonen, på en slik måte at det skapes doble meninger basert på følgende:

 • Uanstendig
 • Seksuelt
 • Provokativt
 • Lekfullt
 • Paradoksalt
 • Vittig

Quotes og ordspråk

 • Kan du finne en ny retning i utsagn, ordspråk eller sitater?
 • Hvilke sitater ville din mamma ha kommet med? Eller dine besteforeldre, kjæreste, venner, lærere, barn osv?
 • Kan du endre, bygge på eller forandre utsagnene?
 • Finnes det utsagn, sitater fra kunst, politikk, filmer, TV-show, kjendiser, musikk som du kan benytte deg av?
 • Finnes det slogans, slagord, sayings som kan hjelpe deg å løse situasjonen?

Hvordan ville de ha løst det?

Hvordan ville mannen i gata ha løst problemet / situasjonen, eller kanskje:

 • En gammel dame
 • En cool babe
 • En cool hipster
 • En danser
 • En mamma
 • En pappa
 • En kvinne
 • En mann
 • Barn
 • Fotballspiller
 • Musiker
 • Skurken
 • Helten
 • Et troll
 • Superman
 • Donald Trump
 • En idiot
 • Bestemor
 • En trollmann
 • Jan Egeland, eller kanskje Jens Stoltenberg?
 • En pratende katt
 • Einstein

_______________

Se «the art of asking the right things»  på youtube, for litt mer faglig input (10 min).

_______________

Dette er altså en metode som forhåpentligvis har gitt deg noen nye ledtråder til hvordan du skal komme i gang, eller komme deg videre. Har du andre spørsmål og vinklinger, så foreslå de gjerne. Dette biblioteket kan nok utvides enda mer.

Om du ikke kom på noe som helst? Ta deg ei pause, kom tilbake hit og gjør det igjen. Ikke gi deg!

Hør «knapper og skolebrød» på Youtube

Jeg kasta 3 steiner til Nøkken

Les mer om «3 steiner til nøkken»

Kjells debutbok er samling overnaturlige historier hvor vi følger Robert Baastad under hans oppvekst i bygda Øyerstad i Indre Østfold. Historiene er hans liv, og hans død. 3 steiner til nøkken er mørk og dyster, men også full av humor, latter, litt lys og noe håp.

 «3 steiner til nøkken er en skjønnlitterær bok, med 7 historier basert på forfatterens oppvekst med innslag av overnaturlige elementer. Boka er på 196 sider og utgitt 2020. Foto, design og illustrasjoner er laget av forfatteren, hans kone og datter. Totalt er det lagt ned ca 1000 timer fra ideen om å skape boka til ferdig utgitt bok, i privat regi.»